16

سوالات متداول

کیفیت مطلوب و قابل اطمینان قطعات:

همواره قطعاتی عرضه میگردد که به لحاظ کیفی اصلی و شرکتی می باشد و در صورت پیشنهاد یا ارائه کالای وارداتی نیز کالایی به خریداران محترم عرضه میگردد که به لحاظ کیفیت و کارایی هم ردیف قطعه اصلی بوده ودرجه کیفی تولید آن یک میباشد.

اراِئه قیمتهای مناسب و رقابتی:

یکی از مهمترین اهداف تاپ پخش سفیر تلاش در ارائه قیمتهای مناسب و استانداردهای کیفی لازم قطعات در زمان  عرضه و فروش می باشد تا از این طریق خریداران و مشتریان ارجمند نسبت به خرید خود رضایت کافی داشته باشند.