16

مشاوره

تاپ پخش سفیر با تکیه بر کادر مجرب در بخش فروش و مشاوره تخصصی به مشتریان و ارتباط مستقیم با واحدهای تامین قعات و برخورداری از سبد کالایی متنوع سعی مینماید شرایط انتخابی مطلوب را در کنار قیمت مناسب جهت بهرمندی خریداران محترم فراهم آورد.