16

پرداخت از طریق واریز

پرداخت صورتحساب کالای مورد نظر مشتری تنها پس از تایید تلفنی یا حضور مشتری انجام میپذیرد و اطلاعات مربوط به حساب شامل شماره حساب بانکی , شماره کارت و شماره شبا حساب هم از طریق سایت قابل دسترس بوده و هم از طریق تماس مستقیم تلفنی با شماره های فروشگاه قابل دریافت میباشد.