16

رویه های بازگرداندن کالا

کالاها و قطعاتی که به خریداران عرضه میگردد در صورت خرابی قطعه ویا مغایرت با قطعه اصلی و یا ایراد و اشکال حقیقی که ناشی از فرایند تولید آن قطعه باشد تعمیر یا تعویض میگردد بجز قطعات برقی که بطور کلی بعد از فروش مرجوعی ندارد. لذا برای اطمینان بیشتر در خصوص اصالت و کارایی لوازم برقی پیشنهاد میکنیم قطعات اصلی خرید بفرمایید.

زمان استاندارد برای بازگرداندن یا تعویض کالا در تهران 48 ساعت بعد از خرید و در شهرستانها تا 72 ساعت بعد از خرید میباشد.